| MK | EN |


logo
  Компанија  
  Производи  
    1. Хартија за месна индустрија  
    2. Хартија за пекарска индустрија  
    3. Изработка на пластифицирана хартија  
    4. Печатарска хартија  
  Партнери  
  Процес  
  Контакти  

Процес

Производство на амбалажна хартија. Се состои од ладно пластифицирање  на хартијата, печатење на истата во најмногу четири бои со дизајн по желба на купувачот, како и форматирање (сечење на хартијата) во димензии исто така по желба на купувачот. Опциите при ова производство се дали хартијата ќе биде пластифицирана или не, печатена или не, па согласно тоа е и намената на хартијата за пакување на месо и сувомеснати производи, пакување на пецива и сл., или за правење сендвич кеси.

Препродажба на печатарска хартија. Рото и табачната печатарска хартија наменета за препродажба е висококвалитетна хартија производство на „Vipap“ – Кршко, Словенија како и на „Goricane“ – Медводе, Словенија. Погодна е за печатење на новини, магазини, каталози, книги, рекламен материјал и сл. Со широк асортиман на граматура од 42-110 г/м2 зависно од типот како SOF, VIPRINT, VIPRESS, VIMAG, VIPCO, SORA PRESS, SORA MATT и други, наменета е како за рото печатење (cold-set, heat-set) така и за табачно печатење.

 

© Екопак СКС - Скопје
webmaster - drasko_te@yahoo.com