| MK | EN |


logo
  Компанија  
  Производи  
    1. Хартија за месна индустрија  
    2. Хартија за пекарска индустрија  
    3. Изработка на пластифицирана хартија  
    4. Печатарска хартија  
  Партнери  
  Процес  
  Контакти  

Производи

Генерално производите на „Екопак СКС“ можат да се поделат во производи наменети за пакување на прехрамбени продукти и производи односно хартија наменета за препродажба во печатарската индустрија.
Производите наменети за пакување на прехрамбени продукти се произведени од висококвалитетна хартија производство на „Vipap“ - Кршко и за секој од нив Ветеринарниот институт има издадено здравствен сертификат со кој што истите може да се користат во прехрамбената индустрија.
Рото и табачната хартија наменета за препродажба во печатарската индустрија е исто така висококвалитетна, производство на „Vipap“ - Кршко од Словенија како и на „Goricane“ – Медводе, Словенија. Наменета е за печатење на новини, магазини, каталози, книги, рекламен материјал и сл.

© Екопак СКС - Скопје
webmaster - drasko_te@yahoo.com