| MK | EN |


logo
  Компанија  
  Производи  
    1. Хартија за месна индустрија  
    2. Хартија за пекарска индустрија  
    3. Изработка на пластифицирана хартија  
    4. Печатарска хартија  
  Партнери  
  Процес  
  Контакти  

Производи / изработка на пластифицирана хартија (ламинирана)

Амбалажна хартија за изработка на сендвич кеси. Произведена од висококвалитетна хартија производство на „Vipap“ - Кршко, со опции за ладно пластифицирање на истата, печатење на истата во најмногу 4 бои со дизајн по желба на купувачот. Поседува здравствен сертификат издаден од Ветеринарен факултет со кој може да се користи во прехрамбената индустрија.

© Екопак СКС - Скопје
webmaster - drasko_te@yahoo.com