| MK | EN |


logo
  Компанија  
  Производи  
    1. Хартија за месна индустрија  
    2. Хартија за пекарска индустрија  
    3. Изработка на пластифицирана хартија  
    4. Печатарска хартија  
  Партнери  
  Процес  
  Контакти  

Производи / печатарска хартија

Печатарска хартија наменета за препродажба. Рото и табачната печатарска хартија наменета за препродажба е висококвалитетна хартија производство на „Vipap“ – Кршко, Словенија како и на „Goricane“ – Медводе, Словенија. Погодна е за печатење на новини, магазини, каталози, книги, рекламен материјал и сл. Со широк асортиман на граматура од 42-110 г/м2 зависно од типот како SOF, VIPRINT, VIPRESS, VIMAG, VIPCO, SORA PRESS, SORA MATT и други, наменета е како за рото печатење (cold-set, heat-set) така и за табачно печатење.

© Екопак СКС - Скопје
webmaster - drasko_te@yahoo.com